NAVRÁTILOVÁ, I. Návrh obytné zóny v obci Uničov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Matuszková, Radka

Navrhovaná známka

eVSKP id 114208