VACULÍK, T. Hospodaření s dešťovou vodou v městských sídlech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavínek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tauš,, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 120657