NOVÁČEK, J. Analýza zesilování železobetonových desek s ohledem na mezní stav protlačení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Halvoník,, Jaroslav

Navrhovaná známka

Vítek,, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 120642