JANDORA, R. Výpočtové modelování dynamických projevů v kontaktu kola a kolejnice s obecnou geometrií kontaktních povrchů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Janíček, Přemysl

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Malenovský, Eduard

Navrhovaná známka

Schmidová, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 58434