NOVÁK, J. Doplnění PPBP pro účely PÚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanzl, Vlastimil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mokrý, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 59553