LORENC, T. Klid a mír [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Stratil, Václav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 117637