DOBEŠ, L. Nástroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kijonka, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotný, Roman

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 117933