HANYCHOVÁ, H. Kulturní centrum Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Odvárka, Antonín

Navrhovaná známka

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Teplý, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 59555