NOVÁKOVÁ, L. Viladům Masarykova čtvrť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlovský, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Petříček, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ležatka,, Lukáš

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 121098