SVOBODA, M. Mikrokosmos na cestách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kristek, Jan

Marek Svoboda si samostatně našel originální zadání, které dnes zřídkakdy zařazujeme do agendy architektů. Jedná se o dálniční infrastruktury a jejich vybavenost. Infrastrukturní pojímání stavebních typů, jako jsou čerpací stanice a dálniční odpočívky, díky solidnímu historickému výzkumu jasně demaskuje kulturní konstrukt současného korporátního uvažování. V minulosti architekti i v našem prostředí podobné úkoly relativně běžně řešily a vznikaly tak originální návrhy. Ve svém projektu se snaží znovu ustanovit problematiku dálničních odpočívek, jako téma hodné pozornosti, které vyzývá ke zpracování současnými výrazovými prostředky. Zároveň reinterpretuje jejich společenský význam. Saturace českého dálničního systému čerpacími stanicemi a nezájem společností o jejich další budování umožňuje vytvořit „mikrokosmos na cestách“, který není nutné organizovat okolo potřeby konzumovat. Z odpočívky potažmo čerpací stanice – supermarketu, organizované podle vektoru spotřeby se v Markově pojetí stává „kemp“. Společenská interpretace se odráží i v odlišném způsobu organizace automobilové dopravy. Na Markově odpočívce nejdeme dopravní značení ve smyslu systému sémantických direktiv, příkazů a pravidel. Při dodržení legislativně determinované typologie úspěšně odpočívku reintepretuje architektonicko-prostorovými prostředky: Moduluje dopravu a možnost pohybu autem prostřednictvím modelace terénu a jeho svažitosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Student pracoval samostatně bez nutnosti velkých korekcí vedoucích.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Zein, Lynda

Analytická část práce Marka Svobody, i.e. jého výzkum o histórii, teorizácii a kritiky dialničného odpočívadla je nielen kompletný a vrstevnatý, ale aj relevantný a citlivo položený. Výber samotnej tématiky nasvedčuje pochopenie komplexných súvislostí medzi ekonomickými, politickými, dopravnými a spoločenskými javmi. Je škoda, že v návrhnutej prípadovej štúdii sú otázky priameho kontextu mikrokosmu nedostačujúce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Snaha autora o riešenie otázky globalokalního mikrokozmu až výtvarné-krajinárský veľmi oceňujem. Je len škoda, že prípadova štúdia Křenovic je riešená mimo svoj priamy kontext, i.e. naviazanosť na okolné mestá či dediny a znalosť lokálných ekonomických čí poľnohospodárských štruktúr okolia. Urbanistický návrh zodpovedá tým pádom len čiastočne silnému teoretickému konceptu autora, a nieje dostatočne presvedčivý v prevedení.
Architektonické řešení B Návrh novo vytvoreného odpočívadla prichádza z rozsiahleho výzkumu architektonického jazyka existujúcich čerpacích staníc, a tým pádom zodpovedá kolektívnemu vnímaniu semantiky odpočívadla. Vizuálna dokumentácia návrhu je vnimaná schematicky v tom, že je odtrhnutá zo svojho kontextu.
Provozní řešení B Prevádzkové riešenie návrhnutého mikrokosmu je zavislé práve na kontexte tým, že funkcia navrhnutej budovy podľa autora zlučuje lokálné poľnohospodárstvo, produkty a kuchyňu s chvíľami globálnej dopravy. Autor bohužial ale neodkazuje na teritorialné priame naväznosti a tým pádom idea nie je presvedčivá vo finálnom designe.
Technicko konstrukční řešení B Riešenie je dostatočné a konštrukcia zodpovedá architektonickému jazyku, ktorý autor chce dosiahnut'.
Formální úroveň B Kresby a vizualizácie novej vytvorenej krajiny silne podporujú koncept autora. Je škoda, že výzkum odpočívadiel nie je viac zmapovaný a interpretovaný,ale je vnímaný viac ako surový materiál, než ako vizuálna analýza.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 116222