HLÁVKA, M. Geometrický plán v prostředí vedeném v DKM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vitula, Alexej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rinda, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 59588