ADAMKOVÁ, J. Možnosti zahradnické produkce v urbánních ladech a veřejných prostorách postindustriálního města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

stanovisko školite

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Löw, Jiří

oponentní posudek

Navrhovaná známka

Štěpánková,, Roberta

posudek oponenta

Navrhovaná známka

eVSKP id 74447