PEKÁREK, J. Využití metod soft computingu jako podpory pro rozhodování při řízení podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jašek, Roman

Navrhovaná známka

Lenort, Radim

Navrhovaná známka

Zinecker, Marek

Navrhovaná známka

eVSKP id 117557