PATOČKA, J. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ouda, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 59563