KNĚŽÍČEK, J. Tvorba on-line geo-web aplikací - lokalita Rudolecko [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoněk, Dalibor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedláček, Svatopluk

Navrhovaná známka

eVSKP id 59567