SVOBODA, J. Posouzení vodního díla Vacenovice za povodní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Jandora, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jobánek, Stanislav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120766