FIKAR, M. Rodinný dům s provozovnou - stavební úprava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradil, Dušan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kunhartová, Silvie

Navrhovaná známka

eVSKP id 59621