ŠENKOVÁ, L. Konstrukce předpovědního modelu pro průtok vody v měrném profilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozel, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Osičková, Kamila

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 120797