PIRUŠ, E. Studie odbočky a výhybny Bělotín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Dušek, Erik

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janoušek, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121054