FIŠEROVÁ, Z. Analýza vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Chladil, Josef

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čep, Robert

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Sadílek, Marek

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Kouřil, Karel

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 113756