JAKUBÍČEK, R. Zhodnocení investiční činnosti v obci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kocourková, Gabriela

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolář,, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120858