LESÁK, P. Odměňování a mzdová politika ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hanák, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tuscher, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 120870