ŠTRBAVÝ, L. Organizace zakázky ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Nováková, Jana

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kubala, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 120897