VALACHOVÁ, T. Analýza obecního rozpočtu a návrh investičního záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hromádka, Vít

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120901