LOUKOTA, M. Příprava realizace hrubé stavby železobetonové montované haly v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Boháček, Adam

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 120923