RAUČINOVÁ, V. Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu - Čierna Voda - Chorvátský Grob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Liška, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 120927