VAŠKEBA, M. Studie komunikace Obce Luleč - kostel u Sv. Martina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matuszková, Radka

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121044