BUBNIAK, D. Bytový dům v Liptovském Mikuláši [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Miloslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novotný, Miloslav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 121138