FRÝBORT, M. Energeticky efektivní rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Král, Jakub

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšil, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121144