KŘÍŽ, L. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Benešová, Romana

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Woytela, Jindřich

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121181