MEDOVÁ, J. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Struhala, Karel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jelínek, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 121194