GEBHARDT, T. Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / - architektonická studie - design [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šindlar, Jiljí

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Marek, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 121291