KOŠŇAR, F. Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Odvárka, Antonín

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kotek, arch Jakub

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121302