STAUFČÍK, J. Využití laserového skenování v informačním modelování budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .

Posudky

Posudek vedoucího

Volařík, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Machotka, Radovan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121340