MLÝNEK, P. Měření rozměrů rovinných objektů v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Veľas, Martin

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 121826