OBERREITER, M. Kontejnerizace detektorů nad relačními databázemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
1

eVSKP id 121861