ZUBRIK, T. 3D výuková aplikace s využitím hloubkových senzorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Veľas, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121874