KRBILA, M. Aplikace pro simulaci akustiky místnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Mošner, Ladislav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 121877