CHOVANCOVÁ, S. Android aplikace pro dlouhodobé spolehlivé nahrávání audia [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mošner, Ladislav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121897