SKALICKÝ, F. Automatický převod slajdů z formátu OpenDocument do Reveal.js [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Polčák, Libor

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pluskal, Jan

Navrhovaná známka
2

eVSKP id 121910