SABO, J. Analýza parametrů pravidlových sad pro klasifikaci síťového provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Orsák, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121986