DANIŠ, T. Strojové porozumění s použitím znalostní báze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Fajčík, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Landini, Federico Nicolás

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 122021