SLÁVKA, M. Neuronové sítě pro hru gomoku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolář, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 122040