EIS, P. Převod mezi formáty pro sdílení síťových bezpečnostních hlášení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Wrona, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 122045