PARMA, P. Ověření možností migrace z architektury REST API do jazyka GraphQL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Křena, Bohuslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 122121