KRUTÁK, M. Automatická kontrola kvality výrobku z obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
3

eVSKP id 121878