PETROVIČ, L. Analýza anomálií v uživatelském chování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pluskal, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 121932