POKORNÝ, J. Test výkonnosti NAT64 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Grégr, Matěj

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 122067