AMBROŽ, T. Analytické webové prostředí pro zpracování síťové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pluskal, Jan

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 122183