MAHMOUD, H. Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazal, Pavel

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Baran,, Ireneusz

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Santos, Serge Dos

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 113802